Thermisch verzinken verborgen kampioen circulariteit

In 2050 wil Europa het eerste klimaatneutrale continent zijn. Het behalen van dit doel hangt voor een groot deel af van hoe snel de aanpassing naar een circulaire economie wordt bereikt. De thermisch verzinken industrie levert een actieve bijdrage op weg naar een klimaatneutraal continent. Thermisch verzinkt staal is duurzaam, herbruikbaar, herstelbaar en recyclebaar. Het is dan ook een perfect materiaal voor circulair en duurzaam bouwen en voldoet daardoor uitstekend aan de uitgangspunten van een circulaire economie.

Ongeëvenaarde duurzaamheid van staal

Verzinkt staal kent een extreem lange duurzaamheid. Het overgrote deel van het geografische gebied binnen de Benelux en Duitsland kent een klimaatklasse C2 tot C3. Dit komt overeen met een corrosievrije beschermingsperiode van minimaal 40-100 jaar*. Dit gaat gepaard met een relatief onderhoudsvrij karakter, zeker in vergelijking met andere corrosiebeschermingssystemen.

  • Duurzaamheid door bewezen circulariteit

Er zijn legio toepassingen die laten zien dat thermisch verzinkt staal aantoonbaar herbruikbaar, recyclebaar en bestand is tegen regelmatige (de)montage zonder schade. Denk aan steigerconstructies, tijdelijke bruggen of complete gebouwen die gedemonteerd kunnen worden zoals het GreenHouse gebouw in Utrecht.

  • Duurzaamheid door bewezen CO2 reductie

Aan de hand van het voorbeeld van een parkeergarage met meerdere verdiepingen heeft de TU van Berlijn onderzocht wat de de milieueffecten zijn van thermisch verzinken. Hieruit kwam naar voren dat in alle onderzochte milieueffectcategorieën de milieueffecten van thermisch verzinken lager waren dan andere oppervlaktebehandeling systemen. Het gebruik van thermisch verzinken bespaart tot 114 kg CO2 per ton staal over een levensduur van 60 jaar in vergelijking met andere coatingsystemen.

  • Duurzaamheid door recycling zonder kwaliteitsverlies

Thermisch verzinkt staal is ook bijzonder duurzaam met betrekking tot recycling, omdat het zo vaak als nodig kan worden gerecycled zonder kwaliteitsverlies (downcycling). Volgens de European Commission Technical Steel Research en het federale ministerie van Milieu, Natuurbehoud, Bouw en Nucleaire Veiligheid wordt momenteel ongeveer 88% van thermisch verzinkt staal gerecycled, 11% wordt al hergebruikt.

Gegalvaniseerd staal kan gemakkelijk worden gerecycled met ander staalschroot bij de productie van elektrisch staal. Zink verdampt vroeg tijdens dit proces en wordt opgevangen in EAF-stof (Electric Arc Furnaces). Het zink in het EAF-stof wordt gerecycled in speciale fabrieken en gebruikt om primair zink te produceren.

Wilt u meer weten hoe Thielco u kan ondersteunen bij het realiseren van uw duurzaamheidsdoelen? Neem gerust contact op en wij helpen u graag verder.

 

*Bron: "Gids voor bescherming van staal tegen corrosie; Binnen- en buitenconstructies", Infosteel, VOM & ZIB, 2012.

**Bron: "Levenscyclusanalyse van corrosiebeschermingssystemen voor staalconstructies", Technische Universiteit Berlijn, 2006.